Możliwość komentowania Jakie są popularne metody została wyłączona

Jakie są popularne metody spawanie aluminium
Aluminium to jeden z najpopularniejszych dzisiaj materiałów konstrukcyjnych. Bardzo duży wpływ na to mają jego chemiczne i mechaniczne właściwości. W porównaniu ze stalą ono nie rdzewieje, dzięki czemu stosowane być może w miejscach mających dużą wilgotność, bez konieczności kosztownych zabezpieczeń. Jest także odporne na działanie dużej ilości kwasów organicznych i związków azotu, a dodatkowo znacznie mniej waży niż stal. Wszystko to sprawia, że powszechnie z niego korzysta przemysł elektroniczny, budowlany czy motoryzacyjny, ale też wojskowy i chemiczny. To, co jest ogromnie ważne, to wielokrotnie go można recyklingować, bez utraty właściwości i parametrów. Wiele konstrukcji i elementów wymaga jednak spawania, a to jest pewnym wyzwaniem. Ten metal posiada stosunkowo niską temperaturę topnienia, a poza tym na jego powierzchni tworzą się tlenki, które osłabiają spoinę. Z takich też powodów niezbędne stosowanie jest podczas spawania osłony z obojętnego gazu, jakim najczęściej będzie argon. Istotne jest też przygotowanie w odpowiedni sposób powierzchni elementu, czyli oczyszczenie go dokładnie ze wszystkich zanieczyszczeń. Aktualnie dominują dwie metody spawania, czyli TIG oraz MIG MAG. Metodę MIG wykorzystuje się dla materiałów, które mają co najmniej milimetr grubości, a w czasie tego procesu spoiwo zostaje podane w formie drutu. Metoda TIG będzie się nadawała do cieńszych elementów, a stosuje się przy nim elektrody posiadające wysoką temperaturę topnienia, zapewniające wysokie parametry łuku.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.